تماس با ما

ما در مرکز تماس برکت تل آماده همکاری با سازمان ها، کسب و کار و استارتاپها هستیم.

حوزه های مورد علاقه ما سلامت الکترونیک، فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک است اما محدود به آن نیستیم.

مرکز تماس 4030

عضوی از ابر سلامت ایران