بیمارستان سیار احسان

بیمارستان سیار و ماژولار 100 تخت خوابی احسان، گامی به سوی عدالت

بیمارستان سیار احسان نمای چینش

بیمارستان سیار احسان

بیمارستان های سیار احسان با دو هدف اصلی طراحی و ساخته شده اند.

 • برپایی و استفاده از بیمارستان در حوادث طبیعی و بحران

 • اجرای طرح های محرومیت زدایی در حوزه سلامت

این بیمارستان با پیوستن واحد های متحرک چرخ دار (تریلر) به یکدیگر با ظرفیت و قابلیت های مختلف شکل می گیرد. مزیت استفاده از این واحد ها، سرعت حمل، برپایی و راه اندازی بیمارستان است. این واحد ها به دو شکل ساخته شده اند.

 • واحد ثابت، دیوارها و کف ثابت است و عرض واحد غیرقابل تغییر است

 • واحدهای بازشو، دیوارها و عرض متحرک است. دیوارهای این واحد در زمان استقرار جابجا شده و عرض واحد برای ایجاد فضای کاری بزرگتر افزایش می یابد.

واحد های اصلی بیمارستان

 • تریاژ و اورژانس

 • درمانگاه ها

 • اتاق های عمل

 • پشتیبانی اتاق عمل و ریکاوری

 • بخش های بستری

 • واحد زایمان

 • داروخانه

 • آزمایشگاه

 • تصویربرداری

واحد های فرعی بیمارستان

 • واحد تامین توان (ژنراتور و UPS)

 • مدیریت و اداری

 • راهرو ها و پله های ارتباطی

 • رستوران

 • واحد اقامت و رفاهی

 • سرویس های بهداشتی

بیمارستان سیار احسان همیار مدافعان سلامت

همزمان با همه گیری بیماری کرونا در کشور و بروز بحران کمبود تخت های بستری، با درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، الحاق واحد های بستری بیمارستان سیار احسان به بیمارستان های مسیح دانشوری، امام حسین (ع) و بوعلی در دستور کار قرار گرفت. این واحد ها به عنوان بخشی از ظرفیت بستری بیمارستان های اصلی، مورد استفاده قرار گرفت.

بیمارستان سیار احسان